In the fast consumption-obsolescence-garbage and re-purchasing cycle we live in, very little comes back. Not only solid wastes, but also everything that is experienced and consumed quickly. From popular culture products to technology products that we are convinced of being worn out every year; Everything consumed quickly goes to never return. Every solid waste that is not recycled or reused is a heavy bill that a great consumption culture pays the planet and the life going on in it … “The returning bird” was revived from the metal solid wastes that the artist bought, used and ended up at the end, in order to voice this discourse. The “returning bird” is actually an archetypal revival of this metaphor of return. It appears again similar to the Phoenix archetype. Just like the ash symbol in the story, the “Returning bird” is born from the artist’s own garbage. The “The Returning Bird”, which was revived by the combination of pieces of products that were used by the artist himself and deteriorated over time, is also part of a collection that continues to produce with the same theme.

geri-donen-kus-web1geridonen-malzemeler-web

İçinde yaşadığımız hızlı tüketim-eskime-çöp ve yeniden satın alma döngüsünde çok az şey geri dönüyor.  Sadece katı atıklar değil, hızlı yaşanan ve tüketilen her şey de durum benzer… Popüler kültür ürünlerinden, her yıl eskidiğine ikna edildiğimiz teknoloji ürünlerine kadar;  hızlı tüketilen her şey bir daha geri dönmemecesine gidiyor.  Geri dönmeyen, yeniden kullanılmayan her katı atık, büyük bir tüketim kültürünün gezegene ve içinde devam edegelen yaşama ödettiği ağır bir fatura.. . “Geri dönen kuş” bu söylemi seslendirmek için, sanatçının kendi satın aldığı, kullandığı ve sonunda ömrü biten metal katı atıklardan yeniden canlandı.. “Geri dönen kuş” bu geri dönüş metaforunun arketipsel bir yeniden canlanması aslında..  Mitolojide kendi küllerinden doğup geri dönen Zümrüd-ü Anka kuşu arketipine benzer şekilde karşımıza çıkıyor yeniden. Tıpkı hikayedeki kül sembolü gibi sanatçının kendi çöpünden doğuyor “Geri dönen kuş”. Sanatçının bir zamanlar kendi kullandığı ve zamanla bozulan ürün parçalarının yeniden ve farklı şekilde bir araya gelmesiyle canlanan “Geri dönen kuş” aynı temada üretimleri halen devam edegelen bir koleksiyonun parçası aynı zamanda.