Research Interests

Computational Social Science, Text analytics, NLP, Social Network Analysis, Machine learning, Digital humanities, Archetypal/Jungian Psychology,  Data Visualization, Mythic motifs, Mythology

Teaching: Psychology of Game Design

Teaching: Information Design – VCD 450

Publication & Thesis

Archetypal Research from the perspective of Transpersonal Psychology
Araştırma, kadim geçmişe uzanan “insan olma” deneyiminin katman katman arkada bıraktığı görsel imgelerin ve arketipsel sembollerin izini sürerek, insanın yaratıcılığının ilksel kaynaklarına dönebileceği ve insana tesir edebilen eserlerin dayandığı temel ilkelerin keşfedilebileceği bir görme ve yaratma araştırmasıdır. Arketipler, insanlığın başlangıcından beri, insan olma deneyiminin kollektif olarak biriktiği yapılardır. İnsandaki yaratıcı ifadenin ardında işleyen görünmeyen itici güçlerdir. Bu güç alanının daha çok farkında olmak, insan yaratıcılığının ana kaynaklarına doğru derinleşmemizi sağlar. Arketipsel bir gözle, dış dünyayı ve görsel kültürü nasıl okuruz? Nasıl güçlü anlamlar çıkarabiliriz? Sembolleri yaratıcı işlerimizde nasıl kullanabiliriz? gibi sorgulamalarla, bu çalışma, dünyayı farklı bir gözle yeniden görmeye davet eder. Klasik resimlerden, kutsal metinlerdeki imgelere, mitolojik tasvirlere ve katılımıcların iç dünyalarındaki eğilimlere kadar her detaya çok büyük bir dikkatle yeniden bakar. Kralların, savaşçıların, büyücülerin ve aşıkların sadece mitolojide ve masallarda kalmadığını hatırlatır. Bunun için Jung’un kuramlarını kullanır. Kollektif bilinçdışının gizlediği sembollerin üzerindeki perdeyi aralamaya çalışırarak, imgelerle çalışan herkesin faydalanabileceği bir görme egzersizi alanı oluşturur. Kutsal metinlerde, mitolojide, edebiyatta, sinemada ve günümüz dünyasında örnek figürleri nasıl bulabileceğimizi keşfeder. Eserlerdeki karakterlerin arketipsel iç dünyalarına girebilmeyi ve kişiliklerindeki karanlık ve aydınlık tarafları anlamaya çalışır. Bunun için resim, fotoğraf kart setleriyle ve araştırma katılımcılarının kendi hikayeleriyle işleyen katılımcı ve işbirlikçi bir aktif öğrenme süreci olarak uygulanmıştır. Mitolojik hikayeler yeniden anlatılır, yorumlanır. “Arketipler” çalışmanın sadece konusu değil aynı zamanda metodudur. “Archetypal Pedagogy” çalışmanın pedagojik yaklaşımını belirler. Araştırma katılımcılarının, kendi yaratıcılıklarının ilksel kaynaklarına dönebilmelerini amaçlar.